Blog

Orientační běh

piktogramy

Hlavní rozhodčí: Jan Ženíšek, tel. 603 300 173

Tři závodníci, skorelauf

Elektronické ražení – SPORTident. Ražení probíhá tak, že závodník vloží elektronický čip (obdrží při
startu do závodu, nebo může mít vlastní) do otvoru kontrolní jednotky, označení je signalizováno pípnutím a bliknutím.
Za ztrátu čipu je požadována náhrada ve výši 900 Kč!
Pravidla skorelaufu:

 • v lese je umístěno 25 různě obodovaných kontrol s označením 101 až 125
 • na mapě je označeno pouze poslední dvojčíslí a počet bodů (např. 19/2 = kontrola s kódem 119 má hodnotu 2 body)
 • úkolem tří členů družstva je získat co nejvíce bodů v časovém limitu 21 min pro každého člena (startují současně)
 • každý závodník dostane po odstartování mapu se všemi kontrolami
 • závodníci si rozdělí kontroly (stolek a fixy pro označení vybraných kontrol budou k dispozici)
 • nezáleží na pořadí kontrol
 • každá kontrola se počítá jen jednou, i kdyby jí měli označenou třeba všichni tři závodníci
 • každý závodník musí získat minimálně 3 body, za každý chybějící bod se týmu jeden bod odečítá
 • závodník, který nebude mít v čipu označenou žádnou kontrolu, bude penalizován odpočtem -25 bodů
 • při překročení časového limitu kteréhokoli (každého) člena týmu se odečítá 1 bod z celkového počtu nasbíraných bodů – za každou (i započatou) minutu nad časový limit
 • o pořadí družstev rozhoduje počet bodů
 • při rovnosti bodů družstev rozhoduje nižší celkový čas
 • POZOR – v západní části mapy je umístěna nejlépe obodovaná kontrola – 8 bodů
 • v případě nefunkční krabičky – razit kleštěmi do políček R na mapě
 • v případě nefunkční jednotky nebo zcizení kontroly jsou v místě kontroly rozsypány papírky, které jsou považovány za nalezenou kontrolu (pouze v případě zcizení krabičky!

Zákaz vstupu do prostoru závodu:
> neplatí pro odstartované závodníky
> platí pro ostatní členy družstva, doprovod, ..
> platí i pro závodníky, kteří již prošli cílem!!!
> přistižení se trestá diskvalifikací!

Lesní hotel, označeno lampionem, GPS: 50°56´13.650“N, 14°66´92.592“E -> pro ročník 2018 bude upraveno 🙂

Written by Tomáš

No Comments

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *